Wim Distelmans

Wim Distelmans is oncoloog, hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel, titularis van de Leerstoel 'Waardig Levenseinde' van deMens.nu en voorzitter van LEIF (LevensEinde InformatieForum).