Wijsbegeerte

De grote vragen uit de filosofie in een toegankelijke taal. Volledig herwerkte editie.
Over het boek

Wijsbegeerte is een betrouwbare gids voor een eerste of een hernieuwde kennismaking met de grote vragen uit de filosofie. Het boek is geen encyclopedie, geen opsomming van namen en standpunten, gevolgd door weer andere standpunten, die op hun beurt weer worden weerlegd.

De auteurs vertrekken van één centrale vraag die als een rode draad door de hele tekst loopt: de vraag naar de verhouding tussen denken en werkelijkheid. Voor elk van de grote periodes uit de westerse filosofie wordt die vraag anders gesteld en anders beantwoord. Hoe verschijnt het denken: als vermogen van de ziel, als subject, als wetenschappelijke blik? Hoe verschijnt de wereld: als object, als voorwerp van een wetenschappelijke blik, als een wereld voor de mens of net niet? Hoe functioneren begrippen als denken en wereld tijdens de oudheid, de middeleeuwen, de moderne tijd en vandaag?

Dit boek is zo opgesteld dat je het gewoon chronologisch kan gebruiken, maar de verschillende delen en hoofdstukken kunnen ook afzonderlijk als vertrekpunt dienen. De historische opbouw is uitdrukkelijk bedoeld als aanknopingspunt voor het denken vandaag. Denkers als Plato, Aristoteles, Descartes en Kant stellen vragen die nog niets aan relevantie hebben ingeboet, en die hier, vanuit een historische context, worden geactualiseerd. Op deze manier vindt de lezer verschillende ingangen in het uitgestrekte veld van de filosofie. De auteurs, elk met jarenlange ervaring in het verzorgen van filosofieonderwijs, slagen erin om moeilijke kwesties te vertalen naar een toegankelijke taal en structuur.

Antoon Braeckman is professor aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (HIW) van de KU Leuven.

Bart Raymaekers (Herent) is hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. Hij doceert vakken op het gebied van de ethiek, politieke filosofie en rechtsfilosofie.

Gerd Van Riel is professor en decaan aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (HIW) van de KU Leuven. Hij wordt gelukkig van de gedachte dat je niet te veel moeite mag doen om gelukkig te zijn.

Technische info

EAN
9789020988642
Beschikbaar: Verschenen
Formaat: 17cm x 24cm
Verschijningsdatum: 31/08/2010
Afwerking: Paperback
Druk: 13
Aantal pagina's: 240
Uitgever: LannooCampus