Wat met recyclage?

Grondige kijk op de grote problemen van vandaag
Over het boek

Zelfs met de huidige inspanningen om te recycleren wordt 88 tot 94% van alle producten nog steeds gemaakt uit nieuwe grondstoffen. Het antwoord op de dreigende materiaalschaarste vinden vele denkers in de 'circulaire economie': het sluiten van materiaalkringlopen, zodat de waarde van de grondstoffen optimaal behouden blijft. Dat idee stelt ons voor enkele vragen, zoals:
- Is de circulaire economie realiseerbaar?
- Hoe kunnen technologie en nieuwe bedrijfsmodellen de circulaire economie helpen verwezenlijken?
- Moet de overheid ingrijpen om grondstoffen te sparen?

Wat met recyclage? bundelt interdisciplinaire kennis rond hoe we de afvalberg kunnen verkleinen en grondstoffenschaarste kunnen vermijden. Bovendien stelt het boek kritische vragen die nodig zijn om ons inzicht in de circulaire economie en haar haalbaarheid te vergroten.

Ontdek hier alle boeken in de 'Wat Met-Reeks'.

Karel Van Acker is deeltijds hoogleraar aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen, afdeling Duurzaam Materialenbeheer en coördinator van het Materials Research Centre, beide aan de KU Leuven, en leidt het steunpunt 'duurzaam materialenbeheer in een circulaire economie' voor de Vlaamse overheid.

Technische info

EAN
9789401437950
Beschikbaar: Verschenen
Formaat: 14cm x 21cm
Verschijningsdatum: 07/06/2017
Afwerking: Paperback
Druk: 1
Aantal pagina's: 120
Uitgever: LannooCampus