Verbinden vanuit diversiteit

Krachtgericht werken in een context van armoede en culturele diversiteit
Een genuanceerde en gedurfde visie op hulpverlening aan cliënten in armoede met een migratie-achtergrond
Over het boek

Sociaal werkers ontmoeten in toenemende mate cliënten met een migratieachtergrond die in armoede leven. Zij hebben heel wat vragen in de zoektocht naar kwaliteitsvolle hulpverlening voor deze groep.

Om tegemoet te komen aan die vragen ontwikkelde Bind-Kracht een kracht gericht handelingskader voor sociaal werk in een context van armoede en culturele diversiteit. In dit cahier beschrijven de auteurs relevante kapstokken voor kracht gericht en divers-sensitief sociaal werk: inzicht in de leefwereld van mensen met migratie- en armoede-ervaring en het effect van de bril van verschil en gelijkenis. Ze beschrijven handelingsprincipes voor effectief sociaal werk met cliënten met een migratieachtergrond: het belang van basishouding en dialoog, krachtgericht kijken, vaardig communiceren en een kritische kijk op de samenleving. Concrete casussen illustreren de toepassing daarvan in de praktijk.

Verbinden vanuit diversiteit is een bron van inspiratie voor sociale professionals in het ruime welzijnsveld, voor studenten sociaal-agogisch werk en voor iedereen die krachtgericht en divers-sensitief wil werken met kwetsbare cliënten en gezinnen.

Bea Van Robaeys is docent sociaal werk aan de Karel de Grote Hogeschool en onderzoeker in het Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk. Ze is ook bestuurslid van Samenlevingsopbouw Gent en redacteur bij het onlineplatform Sociaal.net.

over : 

Lieve Geerts is docent communicatie en gespreksvoering in de opleiding Orthopedagogie van de Karel de Grote-Hogeschool en trainer bij Bind-Kracht. Ze ontwikkelde expertise rond het werken met mensen zonder papieren en maatschappelijk kwetsbare gezinnen.

over : 

Sultan Balli werkt als psychotherapeute en begeleidt diversiteitstrajecten en interculturalisatieprocessen in social profit- en profitorganisaties. Zij is docent aan de Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen en aan het CVO Sociale Hogeschool Heverlee.

Technische info

EAN
9789401420143
Beschikbaar: Verschenen
Formaat: 14cm x 21cm
Verschijningsdatum: 16/09/2014
Afwerking: Paperback
Druk: 5
Aantal pagina's: 96
NUR Omschrijving: Welzijnswerk, Multiculturalisme
Uitgever: LannooCampus