Tot waar de beide zeeën samenkomen

Verbeelding, een sleutel tot intercultureel opvoeden
Over het boek
Meer dan ooit is er nood aan interculturele dialoog. Kinderen kunnen best van jongs af in die dialoog opgevoed worden. Het onderwijs zou de grote voortrekker moeten zijn. Maar waar halen leerkrachten hiervoor de inspiratie? Marc Colpaert zet hen op weg. Vertrekkend vanuit zijn persoonlijk verhaal en rijke levenservaring betrekt hij de lezer op zijn zoektocht naar de plaats en de betekenis van de ander. De queeste voert ons weg uit de filosofische en psychologische dwalingen van de 20ste eeuw. Martin Buber, Emmanuel Levinas en Ivan Boszormenyi-Nagy worden op een ongebruikelijke manier voorgesteld en getoetst op hun betekenis voor de interculturele dialoog. Zij zijn een opstap naar nieuwe manieren van werkelijkheidsbeleving, die beeldrijk verwoord worden door schrijvers en kunstenaars als Edwin Jacobs, Karen Armstrong, Raimon Panikkar, Durre Ahmad, Kader Abdolah, Chokri ben Chikha en vele anderen. De conclusie is dat je de werkelijkheid niet alleen kunt vatten met de taal van de rede, met de logos. Elke cultuur geeft aan dat zingeving gerealiseerd wordt vanuit een ander taalgebruik, vanuit de taal van de mythos. Maar als we de eigen verbeelding niet meer voeden en koesteren, zullen we nooit in dialoog kunnen treden met de betekenis en het verhaal van de andere. Ontmoeten is niet van de orde van het 'gelijk hebben'. De auteur Marc Colpaert geeft - met de steun en adviezen van leraren - aanzetten om die taal opnieuw te ontdekken. Dit originele en vernieuwende boek maakt duidelijk dat er binnen alle lagen van het onderwijs meer aandacht zou moeten gaan naar de ontwikkeling van de verbeelding van de leerlingen. Want een interculturele opvoeding - met name met het oog op de islam - heeft geen kans van slagen als de verbeelding in dat proces wordt uitgesloten. Het boek richt zich tot alle leraren en zet hen aan om het mythische en muzische aspect in de vorming niet uit het oog te verliezen. De snel veranderende samenleving heeft er alle baat bij om in de dialoog tussen de bevolkingsgroepen meer ruimte te laten aan intuïtie en vindingrijkheid. Op een dvd die bij dit boek hoort, worden Kader Abdolah, Durre Ahmad en monnik Cyrille Vael uitvoerig bevraagd over de noodzaak van verbeelding, droom en symboliek. Visueel antropoloog Laurent van Lancker brengt hen in beeld.
Marc Colpaert (1945) is cultuurfilosoof en specialiseerde zich als journalist in Z.O.-Azië. De Aziatische culturen brachten hem in contact met hun grote levensbeschouwingen en filosofieën. Sinds 11 september belicht hij vaak het andere gezicht van de islam. In 2005 begeleidde hij op vraag van Canon/Kleur Bekennen het 'Traject Openbloeien' voor leraren.

Technische info

EAN
9789020969399
Beschikbaar: Verschenen
Formaat: 16cm x 25cm
Verschijningsdatum: 19/01/2007
Afwerking: Gebonden
Druk: 7
Aantal pagina's: 160
NUR Omschrijving: Multiculturalisme, Agogiek
Uitgever: LannooCampus