Te vroeg geboren

Zorg voor premature baby's
Leer de lichaamstaal van prematuurtjes ontcijferen en inspelen op hun noden
Over het boek

Wanneer een baby te vroeg geboren wordt of kritisch ziek is en moet worden opgenomen op een afdeling neonatale intensieve zorgen, betekent dit voor ouders het bruuske einde van een mooie droom en vaak ook het onverwachte begin van een periode vol angst, onzekerheid en teleurstelling.

Dankzij medische en technologische ontwikkelingen zijn de overlevingskansen van vroeggeboren kinderen en pasgeborenen met aangeboren afwijkingen de laatste decennia gevoelig verbeterd. Waar vroeger vooral aandacht werd besteed aan medische en verpleegkundige zorgen, werd gaandeweg ook duidelijk dat de manier waarop de baby verzorgd wordt en de omgeving waarbinnen dat gebeurt erg belangrijk zijn. Een snelle en maximale betrokkenheid van ouders en gezin bij de zorg voor hun fragiele pasgeborene blijkt minstens even groeibevorderend en van levensbelang als de medisch-technische zorgen.

Te vroeg geboren wil ouders steun bieden op wellicht een van de meest overweldigende momenten van hun leven. Het boek wil hen helpen bij het begrijpen en aanvaarden wat hen is overkomen. Het wil hen coachen bij het opnemen van de sleutelrol in de zorg voor hun kind, bij het lezen en ontcijferen van de lichaamstaal van hun baby en het aangepast inspelen op uitgezonden signalen. Op die manier kunnen ouders de band met hun kwetsbare oogappel versterken en zijn gezondheid en ontwikkeling bevorderen.

Te vroeg geboren focust niet alleen op ouders maar bevat ook nuttige informatie voor de professionele zorgverleners die samen met deze ouders een team vormen. Ook voor grootouders, naasten, verzorgers en leerkrachten van brusjes, kan het een hulpmiddel zijn om zich in de bijzondere leefwereld van het gezin te verplaatsen en zo isolement op een zeer kwetsbaar moment te vermijden.

Christine Vanhole werkt ruim 20 jaar als neonatoloog op de afdeling Neonatale Intensieve Zorgen van het UZ Leuven. Ze is coördinator van de psychosociale omkadering voor ouders en hun kinderen. Daarnaast is ze docent aan de aan de Hogeschool UCLL en aan de faculteit geneeskunde van de KU Leuven.

Sarah Van Ransbeek is kinder- en jeugdpsychiater en werkt voor het zorgprogramma infantpsychiatrie en op de afdeling Neonatale Intensieve Zorgen van de UZ Leuven. Zij is ook psychodynamisch kindertherapeut.

Technische info

EAN
9789401417044
Beschikbaar: Verschenen
Formaat: 17cm x 24cm
Verschijningsdatum: 08/04/2014
Afwerking: Paperback
Druk: 1
Aantal pagina's: 144
Uitgever: LannooCampus