Taal leren

Van kleuters tot volwassenen
Over het boek

- Hoe leren anderstalige kinderen, jongeren of volwassenen Nederlands?
- Hoe creëren we een optimale leeromgeving voor taalonderwijs?
- Kan NT2-onderwijs emancipatie mogelijk maken?

Het aantal nieuwkomers in België en Nederland is de laatste jaren fel gestegen. Van hen wordt verwacht dat ze zo snel mogelijk Nederlands leren. Om dat leerproces vlot te laten verlopen, leren we het best meer over hoe het taalverwervingsproces van kleuters, lagereschoolkinderen, jongeren en volwassenen verloopt.

Taal leren maakt duidelijk hoe taalverwerving in elkaar zit, hoe ons beeld van taal en onderwijs het leren van taal beïnvloedt en hoe je taal beter verwerft via interactie in een leeromgeving waarin er (meertalig) geëxperimenteerd mag worden.

Dit boek geeft daarbij het woord aan onderzoekers en doorgewinterde leraren. Zij analyseren de studies naar taalverwerving, formuleren aanbevelingen voor beleidsmakers en reiken praktijkvoorbeelden en tips aan.

Koen Jaspaert (1956-2017) was hoogleraar aan de Faculteit Letteren van de KU Leuven en academisch promotor van het Centrum voor Taal en Onderwijs in Leuven. Hij was algemeen secretaris van de Taalunie en is oprichter van het Steunpunt NT2, het eerste expertisecentrum Nederlands als tweede taal in Vlaanderen.

Carolien Frijns is onderzoeker aan het Centrum voor Taal en Onderwijs in Leuven. Ze is gepromoveerd op onderzoek naar NT2-verwerving bij kleuters, en heeft ruime ervaring met onderwijsontwikkelingsprojecten en vorming van (toekomstige) leerkrachten.

Technische info

EAN
9789401444422
Beschikbaar: Verschenen
Formaat: 17cm x 24cm
Verschijningsdatum: 03/10/2017
Afwerking: Paperback
Druk: 4
Aantal pagina's: 240
NUR Omschrijving: Taalonderwijskunde
Uitgever: LannooCampus