Stijn Oosterlynck

Stijn Oosterlynck is hoofddocent Stadsociologie aan de UA en woordvoerder van het Centrum Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad (OASeS).