Steven Vos

Steven Vos is professor aan de TU Eindhoven en de Fontys Sporthogeschool (Eindhoven). Hij is eveneens verbonden aan de Onderzoeksgroep Sport­ & Bewegingsbeleid van de KU Leuven.