Sander Begeer

Dr. Sander Begeer is universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en doet onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen, met name naar ADHD en ASS.