Pedro De Bruyckere

Pedro de Bruyckere (Arteveldehogeschool/Universiteit Leiden) is als onderwijs-mythbuster wereldwijd bekend dankzij zijn in meerdere talen vertaalde boeken.