Opgroeien in het hedendaagse gezin

Inleiding in de gezinspedagogiek
Ontdek de meest recente wetenschappelijke bevindingen op het gebied van opvoeden en opgroeien in het hedendaagse gezin.
Over het boek

De diversiteit van gezinsvorming en -samenstelling in de hedendaagse samenleving maakt dat het opvoeden van kinderen complexer is geworden. Opgroeiende kinderen worden beïnvloed door zeer veel factoren van binnen en buiten het gezin. Dit boek beoogt (toekomstige) professionals en beleidsmakers op een heldere wijze inzicht te geven in de meest recente wetenschappelijke bevindingen op het gebied van opvoeden en opgroeien in het hedendaagse gezin.

Thema's die aan bod komen zijn: adoptie en pleegzorg, opvoeding door homo-ouders, kunstmatige bevruchting (bijvoorbeeld IVF en draagmoederschap), (v)echtscheidingen en conflicten in het gezin, samengestelde gezinnen, tienermoeders, eenoudergezinnen, kinderopvang, opvoedingsvaardigheden, rol van vaders, invloed van (sociale) media, broertjes/zusjes en peers en de rol van grootouders in de opvoeding.

Geschreven door deskundigen met ruime ervaring in onderwijs, onderzoek en professionele praktijk.

Dr. Frank van der Horst is GZ-psycholoog, Orthopedagoog-Generalist en Supervisor NVO. Hij promoveerde op de ontstaansgeschiedenis van de gehechtheidstheorie. Momenteel ontwikkelt hij onderwijs op het gebied van de forensische pedagogiek. Hij was enkele jaren werkzaam als behandelaar in de forensische psychiatrie en geeft momenteel nog supervisie aan gedragswetenschappers in het kader van post-masterregistratietrajecten.

Dr. Nicole Lucassen is gezinspedagoog en promoveerde op de rol van vaders in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Haar huidige onderzoek richt zich op de unieke rol van beide ouders binnen het gezin. Zij verzorgt onderwijs over interculturele opvoeding, mediaopvoeding en de invloed van vader, familie en kinderopvang op de ontwikkeling van het kind.

over : 

Dr. Rianne Kok is neuropsycholoog en pedagoog en promoveerde op de rol van opvoeding in de ontwikkeling van emotieregulatie en gedragsregulatie in de vroege kindertijd. In haar huidige onderwijs heeft zij aandacht voor neurobiologische aspecten van ontwikkelingsstoornissen. Haar onderzoek richt zich op opvoeding en de ontwikkeling van kinderen in hoog-risicogezinnen en bij ouders met psychiatrische problemen.

Dr. Miranda Sentse is orthopedagoog en promoveerde op de rol van relaties met ouders en leeftijdgenoten bij de ontwikkeling van probleemgedrag in de adolescentie. In haar onderwijs en onderzoek richt zij zich op de relaties van jongeren met hun leeftijdgenoten en op ontstaan, instandhouding en gevolgen van pesten.

Lieneke Jooren MSc. is gezinspedagoog en docent bij de masterspecialisatie Gezinspedagogiek. Haar onderwijs en onderzoek richten zich op niet-traditionele gezinsvormen en op de ontwikkeling van geadopteerden.

Dr. Maartje Luijk is gezinspedagoog en promoveerde op biologische factoren van de vroege gehechtheidsrelatie. Zij ontwikkelt onderwijs rondom de grondbeginselen van de pedagogiek en voorlichting en advies aan ouders. Haar onderzoek richt zich op de invloed van gezinsfunctioneren op de ontwikkeling van kinderen.

Technische info

EAN
9789401426121
Beschikbaar: Verschenen
Formaat: 17cm x 24cm
Verschijningsdatum: 13/09/2016
Afwerking: Paperback
Druk: 2
Aantal pagina's: 280
Uitgever: LannooCampus