Opgroeien in het hedendaagse gezin

Inleiding in de gezinspedagogiek
Ontdek de meest recente wetenschappelijke bevindingen op het gebied van opvoeden en opgroeien in het hedendaagse gezin.
Over het boek

De diversiteit van gezinsvorming en -samenstelling in de hedendaagse samenleving maakt dat het opvoeden van kinderen complexer is geworden. Opgroeiende kinderen worden beïnvloed door zeer veel factoren van binnen en buiten het gezin. Dit boek beoogt (toekomstige) professionals en beleidsmakers op een heldere wijze inzicht te geven in de meest recente wetenschappelijke bevindingen op het gebied van opvoeden en opgroeien in het hedendaagse gezin.

Thema's die aan bod komen zijn: adoptie en pleegzorg, opvoeding door homo-ouders, kunstmatige bevruchting (bijvoorbeeld IVF en draagmoederschap), (v)echtscheidingen en conflicten in het gezin, samengestelde gezinnen, tienermoeders, eenoudergezinnen, kinderopvang, opvoedingsvaardigheden, rol van vaders, invloed van (sociale) media, broertjes/zusjes en peers en de rol van grootouders in de opvoeding.

Geschreven door deskundigen met ruime ervaring in onderwijs, onderzoek en professionele praktijk.

Dr. Frank van der Horst is GZ-psycholoog in opleiding tot Psychotherapeut, Orthopedagoog-Generalist en Supervisor NVO. Hij promoveerde op de ontstaansgeschiedenis van de gehechtheidstheorie. Hij verzorgt onderwijs op het gebied van de forensische pedagogiek en de historische pedagogiek. Hij is daarnaast werkzaam als behandelaar in de forensische psychiatrie en geeft supervisie aan gedragswetenschappers in het kader van postmaster¬registratietrajecten.

Dr. Nicole Lucassen is gezinspedagoog en promoveerde op onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van sensitief ouderschap. Haar huidige onderzoek richt zich op de rol van vaders in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen vanuit een gezinssysteemperspectief. Zij verzorgt onderwijs over de invloed van vader en andere familieleden, kinderopvang en werkende ouders op de ontwikkeling van het kind.

over : 

Dr. Rianne Kok is neuropsycholoog en pedagoog en promoveerde op de rol van opvoeding in de ontwikkeling van emotieregulatie en gedragsregulatie in de vroege kindertijd. Haar huidige onderzoek richt zich op regulatie in sociale relaties, in gezonde populaties, maar ook in hoogrisicogezinnen, gekenmerkt door psychiatrische of psychosociale problemen. Zij verzorgt onderwijs over de etiologie en diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen en gedragsproblemen.

Dr. Miranda Sentse is orthopedagoog en promoveerde op de rol van relaties met ouders en leeftijdgenoten bij de ontwikkeling van gedragsproblemen in de adolescentie. In haar onderwijs en onderzoek richt zij zich op de rol van het sociale netwerk bij het ontstaan, instandhouding en gevolgen van probleemgedrag, in het bijzonder pesten en delinquentie.

Lieneke Jooren MSc. is gezinspedagoog. Haar onderwijs en onderzoek richten zich op niet-traditionele gezinsvormen en op de ontwikkeling van geadopteerden. Daarnaast is zij als pedagoog werkzaam en geeft zij opvoedondersteuning aan ouders.

Dr. Maartje Luijk is gezinspedagoog en promoveerde op biologische factoren van de vroege gehechtheidsrelatie. Zij ontwikkelt onderwijs rondom de grondbeginselen van de pedagogiek en voorlichting en advies aan ouders. Haar onderzoek richt zich op de invloed van gezinsfunctioneren op de ontwikkeling van kinderen.

Technische info

EAN
9789401426121
Beschikbaar: Verschenen
Formaat: 17cm x 24cm
Verschijningsdatum: 13/09/2016
Afwerking: Paperback
Druk: 2
Aantal pagina's: 280
Uitgever: LannooCampus