Op weg naar een goede dood

Peter De Deyn leidt in. Wim Distelmans licht toe.
Kris De Bruyne begeleidt zijn moeder in haar laatste levensjaar
Over het boek

Kris De Bruyne, singer-songwriter, componist en auteur, stond er alleen voor om zijn bijna 99-jarige moeder Gariella Van Broeck op te vangen, praktisch en mentaal bij te staan, en haar te helpen haar euthanasiewens te verwezenlijken.

Op weg naar een goede dood is het nuchtere én ontroerende verhaal van een artiest en zijn bijzonder wilskrachtige moeder die elkaar gevonden hebben in het laatste anderhalve jaar van haar leven. Zij beleefden samen een intense periode van retro- en introspectie, vreugde en verdriet, hoop en wanhoop, maar vooral van vertrouwen, liefde en respect.

De getuigenis van Kris De Bruyne met de veelzeggende titel 'Hoe mooi mijn moeder stierf' wordt deskundig ingeleid door prof. Dr. Peter Paul De Deyn en uitgebreid toegelicht door prof de. Wim Distelmans. Zij plaatsen het verhaal in de bredere context van de problematiek rond het levenseinde en besteden o.m. aandacht aan de wettelijke omkadering, de procedures, voorafgaande zorgplanning, de invulling van begrippen als 'psychisch lijden' en 'levensmoeheid', de vele vraagtekens en knelpunten.

Op weg naar een goede dood is een boeiende 'case' met verhelderende commentaar voor alle zorgverleners - artsen, verpleegkundigen, palliatief verpleegkundigen, psychologen... - die direct of indirect betrokken zijn bij de problematiek van het levenseinde. Maar het is ook een aangrijpende getuigenis voor alle kinderen van ouders en alle ouders van kinderen, om aan te tonen dat euthanasie een waardige keuze kan zijn voor mensen die ondraaglijk lijden en mooi willen sterven.

Op weg naar een goede dood wordt gepubliceerd in samenwerking met LEIF, dat in 2013 zijn tienjarig bestaan viert. (www.leif.be)

Kris De Bruyne wordt 65 in 2015, staat 45 jaar op de planken, speelde 1001 concerten en bracht 250 songs en 17 albums uit.

Peter Paul De Deyn is LEIFarts, neuropsychiater en hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Groningen.

Wim Distelmans is oncoloog, hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel, titularis van de Leerstoel 'Waardig Levenseinde' van deMens.nu en voorzitter van LEIF (LevensEinde InformatieForum).

Technische info

EAN
9789401413275
Beschikbaar: Verschenen
Formaat: 14cm x 21cm
Verschijningsdatum: 08/10/2013
Afwerking: Paperback met flappen
Druk: 2
Aantal pagina's: 136
NUR Omschrijving: Gezondheidswetenschappen
Uitgever: LannooCampus