Marc Boogaerts

Marc Boogaerts is erehoogleraar hematologie aan de KU Leuven, is werkzaam in het UZ Gasthuisberg te Leuven en is directeur van de Leuvense Navelstrengbloedbank.