Kurt Verweire

Kurt Verweire is Associate Professor Strategic Management en Partner aan Vlerick Business School.


Kurt Verweire is Associate Professor in Strategic Management and Partner at Vlerick Business School.