Kristel Driessens

Kristel Driessens is hoofd van het Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk van de Karel de Grote-Hogeschool, coördinator van Bind-Kracht en doceert aan de Master Sociaal Werk van de Universiteit Antwerpen.