Joris Van Ouytsel

Joris Van Ouytsel voert bij MIOS een doctoraatsonderzoek uit naar online self-disclosure van persoonlijke informatie op sociaalnetwerksites door adolescenten. In 2013 deed Joris projectwerk in opdracht van Mediawijs.be