Johan Verstraeten

Johan Verstraeten (1955) studeerde godsdienstwetenschappen, wijsbegeerte en moraaltheologie, promoveerde in 1987 en doceert sinds 1990 aan de faculteit Godgeleerdheid van de K.U.Leuven waar hij nu hoogleraar is. Zijn leeropdracht omvat onder meer bedrijfsethiek, ingenieursethiek, sociale ethiek en ethiek van vrede en internationale betrekkingen. Als voorzitter van het European Ethics Network organiseerde hij in 2002 de eerste 'European Ethics Summit' in het Europees Parlement.