Jochanan Eynikel

Jochanan Eynikel is businessfilosoof in de denktank van ondernemersforum ETION. Hij werkt er op het raakvlak van filosofie, ethiek en economie met bijdragen over waardegedreven ondernemerschap, bedrijfsethiek en techniekethiek. Jochanan is een veel gevraagd spreker in binnen- en buitenland.