Jeroen Scheerder

Jeroen Scheerder is professor sportmanagement en sportbeleid. Zijn onderzoeksinteresse gaat uit naar sportconsumptie- en sportparticipatiepatronen enerzijds en het (marketing)beleid van publieke en particuliere actoren inzake fysieke activiteit, topsport en vrijetijdssport anderzijds.