Jan Wouters

Jan Wouters is gewoon hoogleraar aan de rechtsfaculteit van de KU Leuven. Hij is directeur van het Instituut voor Internationaal Recht en van het Centre for Global Governance Studies, beide aan de KU Leuven. Hij is voorzitter van de Vereniging voor de Verenigde Naties.