Jan Masschelein (Red.)

Jan Masschelein (red.) is hoofd van het Centrum voor Wijsgerige Pedagogiek (K.U.Leuven), dat onderzoek doet naar de pedagogische rol van de leerkracht, naar de publieke betekenis van opvoeding en onderwijs en de zich wijzigende ervaringen van tijd en ruimte in het tijdperk van het netwerk. Veel aandacht gaat ook naar experimentele pedagogische praktijken en naar nieuwe vormen van documentair en exploratief onderzoek.