Ingrid De Jonghe

Ingrid De Jonghe is juriste, criminologe, orthopedagoge en gedragstherapeute. Zij is auteur en lector Jeugd- en strafrecht en Ethiek aan de Plantijn Hogeschool te Antwerpen, en heeft een eigen praktijk als jeugdtherapeute. Ze is oprichtster, voorzitster en de stuwende kracht van TEJO.