Gerd Van Riel

Gerd Van Riel is professor aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (HIW) van de KU Leuven.