Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs

Leer effectief omgaan met gedragsproblemen in het onderwijs
Over het boek

Zorgplicht en passend onderwijs spelen ook in het voortgezet onderwijs een belangrijke rol. Daarom schreef Anton Horeweg een speciaal voor het vo aangepaste versie van zijn succesvolle boek Gedragsproblemen in de klas.

Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs biedt een praktisch overzicht van gedragsproblemen en gedrags- en ontwikkelingsstoornissen die je bij leerlingen in het voortgezet onderwijs kunt tegenkomen en de kennis om deze leerlingen optimaal te begeleiden. Steeds vaker komen leerlingen met forse gedragsproblemen of gedrags- en ontwikkelingsstoornissen in het reguliere onderwijs terecht. Om les te kunnen blijven geven in een klas waarin steeds meer leerlingen zitten die de nodige ondersteuning behoeven, is dit boek geschreven.

Het boek begint met het onderscheid tussen gedragsproblemen en gedragsstoornissen. Hierna beschrijft ieder hoofdstuk een gedragsprobleem of gedrags- of ontwikkelingsstoornis zoals AD(H)D, ASS, depressie, faalangst en pestgedrag. Het beantwoordt vragen als: hoe kun je deze pubers en adolescenten ondersteunen? Wat kun je doen? Wat kun je beter niet doen?

Het boek eindigt met een hoofdstuk over executieve functies en hun invloed op gedrags- en ontwikkelingsstoornissen. Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs is helder geschreven en direct toepasbaar in de dagelijkse klassenpraktijk.

Het boek is onmisbaar voor docenten in het vo en mbo, leerlingbegeleiders, zorgcoördinatoren, mentoren, studenten Master SEN- en lerarenopleidingen en iedereen die werkt met jongeren met gedragsproblemen.


"Ik ben zeer gelukkig met de gemaakte keuzes en beveel het boek dan ook van harte aan. Niet alleen voor zittende leerkrachten in het voortgezet onderwijs, maar eveneens voor docenten in opleiding. Het boek biedt toegevoegde waarde voor (aankomende) docenten die geconfronteerd worden met en zich (verder) willen verdiepen in gedragsvraagstukken in het voortgezet onderwijs en het realiseren van meer inclusieve leeromgevingen."

Prof. Dolf van Veen, Hogeschool Windesheim, Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg

“In een tijd waarin docenten vanwege het passend onderwijs moeten professionaliseren is dit boek eigenlijk verplichte kost.”

GGZgelezen, juni 2015

Anton Horeweg is gedragsspecialist (Master SEN) en ruim dertig jaar leraar in het basisonderwijs. Hij is lid van de LBBO/LBGS. Anton Horeweg heeft zitting in Expertteams Project Leer-Kracht: (NCOJ) en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KC KJP). Hij is auteur van diverse onderwijsboeken die inmiddels verplichte literatuur zijn bij een groot aantal opleidingen.

Technische info

EAN
9789401425780
Beschikbaar: Verschenen
Formaat: 18cm x 24cm
Verschijningsdatum: 09/06/2015
Afwerking: Paperback
Druk: 2
Aantal pagina's: 320
Uitgever: LannooCampus