Filip Vandendriessche

Filip Vandendriessche is psycholoog en deskundige in conflictmanagement. Hij is de bedenker van het input-output managementconcept. Hij doceerde aan de KUL en voerde, internationaal, ontelbare opdrachten uit voor de meest diverse ondernemingen.