Ethiek en weerbaarheid in de informatiesamenleving

Focus op het samenspel van ICT, ethiek en samenleving
Aandacht voor persoonlijke en professionele ethiek, veiligheid en weerbaarheid, sociale en culturele aspecten
Kaderstukken met technische toelichtingen en filosofische achtergronden
Verwijzingen naar wetgeving en actualiteit, met focus op België en Nederland
Denkvragen en onderzoeksopdrachten bij ieder hoofdstuk
Met gastbijdragen van experts
Over het boek

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) speelt een belangrijke rol in onze samenleving. De voordelen van ICT zijn talrijk, maar het is duidelijk dat er ook schaduwkanten zijn die uitnodigen tot maatschappelijke discussie, persoonlijke reflectie en waakzaamheid. Dit boek behandelt de belangrijkste kwesties betreffende ICT en privacy, ICT en auteursrecht, computermisdaad, informatie op het internet, de invloed van ICT op werk, school en samenleving, en de ontwikkeling van informatiesystemen. De lezer wordt voortdurend uitgenodigd om zelf mee na te denken, door verwijzingen naar de actualiteit, cases, denkvragen en praktijkgerichte onderzoeksopdrachten bij elk hoofdstuk. Waar nodig wordt stilgestaan bij wetgeving en reglementering. Technische onderwerpen worden nader toegelicht in aparte kaderstukken en bij elk hoofdstuk is ook een filosofische beschouwing gevoegd. Ethiek en weerbaarheid in de informatiesamenleving is hét handboek bij cursussen en seminaries over ICT, ethiek en samenleving in het hoger en universitair onderwijs. Daarnaast is het ook geschikt voor elke ICT-gebruiker die bewust én weerbaar wil omgaan met de boeiende, maar ook complexe en soms gevaarlijke technologie die ICT is.

over : 
Bern Martens is doctor in de informatica en docent in de lerarenopleiding van de Katholieke Hogeschool Leuven. Hij leidt sinds 1999 geregeld seminaries over ICT, ethiek en samenleving en schreef diverse publicaties over deze onderwerpen. Hij is lid van de IFIP-werkgroep rond ethische en maatschappelijke aspecten van informatietechnologie.
Gerben Dierick is systeembeheerder en docent ?netwerken, systeembeheer en beveiliging? in de opleiding informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven. Hij is gastdocent aan het Institut Paul Lambin (Brussel) en de Fachhochschule Joanneum (Graz, Oostenrijk). Hij organiseert ook bijscholingen over computerbeveiliging en forensisch computeronderzoek.
over : 
Wijnand Noot studeerde in 1992 te Leiden af als cultuurfilosoof. Sinds 1996 is hij docent filosofie in het secundair en volwassenenonderwijs. Tevens doceert hij bedrijfsethiek voor technici aan de Haagse Hogeschool. Hij is actief geweest als (medisch) journalist en publiceerde wijsgerige artikelen.

Technische info

EAN
9789077442524
Beschikbaar: Verschenen
Formaat: 17cm x 24cm
Verschijningsdatum: 19/09/2008
Afwerking: Paperback
Druk: 1
Aantal pagina's: 287
Uitgever: LannooCampus