Dries Van Nieuwenhuyse

Dries Van Nieuwenhuyse is zelfstandig consultant fact based decision making. Hij is ook programmadirecteur Corporate Performance Management aan de EHSAL Management School en lector aan HoGent en Thomas More.
Meer info: www.atheneconsult.be