De onderstroom van religie en atheïsme

Vrijmetselarij, mystiek, gnostiek, hermetisme
Op zoek naar de wortels van geloof, atheïsme en vrijmetselarij
Over het boek

Een diepe kloof tussen geloof en wetenschap kenmerkt het levensbeschouwelijke landschap in het Westen. Het debat ontaardt vaak in een dovemansgesprek. Hoe is het zover kunnen komen? Luidt het wetenschappelijke wereldbeeld de (definitieve) triomf in van het atheïsme? Is de rol van religie in het Westen uitgespeeld?

De onderstroom van religie en atheïsme gaat op zoek naar de oorzaken van deze hedendaagse polarisatie. De institutionele religies en het atheïsme sluiten elkaar wederzijds uit op basis van hetzelfde dogma: zo is het en niet anders. Dit exclusieve denken gaat voorbij aan het verlangen naar coherentie, dat de gemeenschappelijke bron is van zowel religie als atheïsme. Aan dit verlangen ontspringt een dynamische onderstroom van creatieve (mythologische) verbeelding die de Westerse cultuur vormgeeft.

De auteur besteedt ruime aandacht aan vrijmetselarij en hermetische filosofie als levende tradities van inclusief denken. Hij houdt een pleidooi om, met het oog op het tot stand brengen van een vrije en rechtvaardige samenleving, de maatschappelijk onvruchtbare kloof tussen geloof en ongeloof en tussen religie en wetenschap achter ons te laten.

Johan Temmerman (1960) is doctor in de theologie en promoveerde op het proefschrift Profetie en Moderniteit. Een godsdienst-filosofisch onderzoek naar de voorstellingen van waarheid en werkelijkheid in religieuze en seculiere levensbeschouwingen.
Hij doceert filosofie en ethiek aan de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid (fpg) te Brussel. Daarnaast is hij ambtsdrager in de Verenigde Protestantse Kerk in België (vpkb) en actief vrijmetselaar in de Reguliere Grootloge in België (rglb).

Technische info

EAN
9789401417099
Beschikbaar: Verschenen
Formaat: 16cm x 24cm
Verschijningsdatum: 04/02/2014
Afwerking: Paperback
Druk: 1
Aantal pagina's: 216
Uitgever: LannooCampus