De lichtheid van het opvoeden

Een oefening in kijken, lezen en denken
De lichtheid van het opvoeden is het eerste handboek dat de opvoeder zélf centraal plaatst
Wat is de essentie van opvoeden? Wat betekent het opvoeder te zijn?
De film Le Fils van de gebroeders Dardenne vormt de as waaruit de pedagogische houding in kaart wordt gebracht
Over het boek

Als het over opvoeden gaat, zijn we vandaag erg onzeker over wat we moeten en kunnen doen. We klampen ons vast aan alles wat gezag en controle lijkt te garanderen. Tegelijk weten we ons geconfronteerd met de eis van steeds meer en beter. De lichtheid van het opvoeden wil een handboek zijn dat een kijkmethode biedt ter voorbereiding van het concrete, pedagogische handelen. De film Le Fils van de gebroeders Dardenne vormt de aanzet en inzet van het boek. Le Fils toont ons waar het in opvoeden om gaat en wat het betekent opvoeder te zijn: het is in de eerste plaats een houding, een manier van doen, een ethos. Op toegankelijke wijze brengt dit handboek die pedagogische houding in kaart. Daarbij worden woorden gebruikt die de pedagogische en wijsgerige traditie bieden: aanvaarding, denken, aandacht, initiëren, spreken, werken, wenden, emanciperen, gastvrijheid, vertrouwen en meesterschap. Dit handboek richt zich in het bijzonder tot studenten en docenten in opleidingen voor pedagogische beroepen (lerarenopleiding, orthopedagogie, sociaal werk). Ook voor andere geïnteresseerden zal dit een inspirerend boek zijn.

Jan Masschelein (red.) is hoofd van het Centrum voor Wijsgerige Pedagogiek (K.U.Leuven), dat onderzoek doet naar de pedagogische rol van de leerkracht, naar de publieke betekenis van opvoeding en onderwijs en de zich wijzigende ervaringen van tijd en ruimte in het tijdperk van het netwerk. Veel aandacht gaat ook naar experimentele pedagogische praktijken en naar nieuwe vormen van documentair en exploratief onderzoek.

Technische info

EAN
9789020971842
Beschikbaar: Verschenen
Formaat: 1cm x 24cm
Verschijningsdatum: 30/11/2008
Afwerking: Paperback
Druk: 7
Aantal pagina's: 216
NUR Omschrijving: Pedagogiek
Uitgever: LannooCampus