De kleur van vergrijzing

Over de pensioenen van migranten
Waarom blijven allochtonen kampen met ongelijkheid?
Over het boek

In de loop van de 20ste eeuw steeg het aantal nieuwkomers in Europa aanzienlijk. In België vormde zich procentueel gezien een van de grootste migrantengemeenschappen. Maar op de arbeidsmarkt blijft de kloof tussen autochtonen en personen van vreemde herkomst groot: migranten zijn gemiddeld lager opgeleid en bekleden een zwakkere beginpositie op de arbeidsmarkt.

Dit boek toont aan dat de zwakkere startpositie van migranten zich al te vaak doorzet in hun verdere loopbaan. Meer dan autochtonen worden ze geconfronteerd met inactiviteit, werkonzekerheid en instabiliteit. Dat versterkt de ongelijke pensioenopbouw en het armoederisico op oudere leeftijd, niet in het minst bij vrouwelijke, niet-Europese eerstegeneratiemigranten.

Op basis van deze feiten presenteert De kleur van vergrijzing voor het eerst een gedegen analyse van de pensioenrechten van personen van vreemde herkomst in België.

over : 

Hans Peeters is expert aan het Federaal Planbureau. Hij doctoreerde over de toereikendheid van het Belgische pensioensysteem. In de periode waarin dit boek tot stand kwam, werkte hij aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek van de KU Leuven.

Hans Peeters is researcher at the Centre for Sociological Research at KU Leuven - University of Leuven.

over : 

Karel Neels is hoogleraar Sociale Statistiek en Demografie aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen en doceert Event History Analysis aan de KU Leuven.

Nele Havermans behaalde een master in Vergelijkende en Internationale Politiek en Statistiek aan de KU Leuven. Tussen 2011 en 2016 was ze als onderzoeker verbonden aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek.

Technische info

EAN
9789401436090
Beschikbaar: Verschenen
Formaat: 18cm x 25cm
Verschijningsdatum: 10/04/2018
Afwerking: Paperback
Druk: 1
Aantal pagina's: 320
Uitgever: LannooCampus