Business en ethiek

Spelregels voor ethisch ondernemen
Bussiness en ethiek is een pionier op het vlak van bedrijfsethiek in het Nederlandstalige taalgebied
Het meest succesvolle boek bedrijfsethiek in de lage landen
Niet enkel bruikbaar voor studenten maar voor iedereen die nadenkt over de plaats van de onderneming in onze samenleving
Volledig vernieuwde editie met aangepaste, actuele case studies die het boek tot een levendig en tastbaar geheel maken
Bedrijfsethiek blijft een zorg zoals de recente financiële crisis of schandalen bij grote bedrijven als Siemens en Volkswagen aantonen
Over het boek

Er is meer dan ooit nood aan ethiek in het bedrijfsleven. De recente crisis in de bankwereld heeft de dringendheid hiervan eens te meer bevestigd. Bedrijfsethiek is echter meer dan een kwestie van loze kreten of van morele verontwaardiging. Het vereist het aanleren van analyse instrumenten en van methode van ethisch argumenteren en dit met betrekking tot zowat alle problemen die in een bedrijfscontext aan de orde zijn: rechten en plichten van aandeelhouders, 'corporate governance', reclame, verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van producten, human resources, milieuzorg enz. Al meer dan 15 jaar biedt Business en ethiek in dit verband een denkkader dat ook uitstekend geschikt is als handboek voor een cursus bedrijfsethiek. In het licht van de praktijk en van nieuwe problemen was een derde geheel herziene uitgave noodzakelijk. In deze nieuwe uitgave werd het eerste hoofdstuk volledig herschreven en gecombineerd met het eerste gedeelte van het vroegere tweede hoofdstuk. Op deze wijze krijgt de lezer een veel duidelijker zicht op de verschillende verschijningsvormen van bedrijfsethiek en op de modellen van ethisch argumenteren. Daarbij wordt de deugdenethiek beter geïntegreerd. In het tweede hoofdstuk ligt de klemtoon op de onderneming als organisatie en de diverse aspecten van de organisatie-ethiek. Het derde en vierde hoofdstuk behandelt de marktethiek in het algemeen en het vierde hoofdstuk de eerlijkheid tegenover handelspartners in het bijzonder. In de volgende hoofdstukken, komen naast een grondig herschreven tekst over het milieu en ethisch investeren alle stakeholders aan bod, alsook de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de onderneming.

Johan Verstraeten (1955) studeerde godsdienstwetenschappen, wijsbegeerte en moraaltheologie, promoveerde in 1987 en doceert sinds 1990 aan de faculteit Godgeleerdheid van de K.U.Leuven waar hij nu hoogleraar is. Zijn leeropdracht omvat onder meer bedrijfsethiek, ingenieursethiek, sociale ethiek en ethiek van vrede en internationale betrekkingen. Als voorzitter van het European Ethics Network organiseerde hij in 2002 de eerste 'European Ethics Summit' in het Europees Parlement.
Luc Van Liedekerke doceert bedrijfsethiek aan de KULeuven, de Universiteit Antwerpen en de Lessiushogeschool. Hij is tevens voorzitter van EBEN (European Business Ethics Network), een netwerk van 1200 bedrijfsethici verspreid over een 40tal landen.

Technische info

EAN
9789020979244
Beschikbaar: Verschenen
Formaat: 17cm x 24cm
Verschijningsdatum: 10/07/2008
Afwerking: Paperback
Druk: 13
Aantal pagina's: 280
Uitgever: LannooCampus