Bernard Sabbe

Bernard Sabbe is gewoon hoogleraar psychiatrie aan de faculteiten geneeskunde (UA en VUB). Hij leidt de universitaire dienst Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel-Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Verder coördineert hij het CAPRI, een leidinggevend onderzoekscentrum in de Vlaamse psychiatrie. Hij is ook lid van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.