Bern Martens

Bern Martens is doctor in de informatica en docent in de lerarenopleiding van de Katholieke Hogeschool Leuven. Hij leidt sinds 1999 geregeld seminaries over ICT, ethiek en samenleving en schreef diverse publicaties over deze onderwerpen. Hij is lid van de IFIP-werkgroep rond ethische en maatschappelijke aspecten van informatietechnologie.