Beleid en organisatie van sport

Over het boek

Vlaanderen voert al meer dan vier decennia een autonoom sportbeleid. Dat heeft een impact op hoe het Vlaamse sportlandschap gestructureerd is, maar ook op het aanbod van sportorganisaties en de deelname aan sport. Dit handboek biedt een overzicht van de organisatie van sport en ontwikkelingen in het sportbeleid in Vlaanderen.

Beleid en organisatie van sport gaat achtereenvolgens in op de beleidsruimte en beleidsontwikkeling. Zo biedt het boek zowel een beeld van onder meer de relevante evoluties in sportparticipatie, de tewerkstelling en de economische impact van sport in Vlaanderen, als van ontwikkelingen in het beleidsproces, het wetgevend kader en de besluitvorming in de sportsector.

Deze derde, volledig herziene versie van dit handboek is een compleet en up-to-date naslagwerk voor studenten en professionals, beleidsmakers en managers.

Met een voorwoord van Philippe Muyters, Vlaams minister van Sport

Jeroen Scheerder is professor sportmanagement en sportbeleid. Zijn onderzoeksinteresse gaat uit naar sportconsumptie- en sportparticipatiepatronen enerzijds en het (marketing)beleid van publieke en particuliere actoren inzake fysieke activiteit, topsport en vrijetijdssport anderzijds.

over : 

Steven Vos is professor aan de TU Eindhoven en de Fontys Sporthogeschool (Eindhoven). Hij is eveneens verbonden aan de Onderzoeksgroep Sport­ & Bewegingsbeleid van de KU Leuven.

Julie Borgers is als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid van de KU Leuven.

Technische info

EAN
9789401445870
Beschikbaar: Verschenen
Formaat: 18cm x 24cm
Verschijningsdatum: 19/04/2017
Afwerking: Paperback
Druk: 2
Aantal pagina's: 264
Uitgever: LannooCampus