Anders evalueren

Assessment in de onderwijspraktijk
Over het boek

In het onderwijs staat meer en meer de totale persoonlijkheidsontwikkeling centraal en niet alleen de louter cognitieve aspecten. Naast kennis verwerven moeten leerlingen/studenten ook kennis kunnen toepassen, leren samenwerken, leren nadenken, leren de eigen oplossings-strategieën verwoorden, ... Dit houdt in dat de evaluatie van de leerlingen/studenten ook niet meer kan worden beperkt tot het toetsen van de gereproduceerde kennis. Er moet worden overgestapt van een toetscultuur naar een assessmentcultuur, waarin ook de metacognitieve, de sociale en de dynamisch-affectieve vaardigheden worden geëvalueerd. In dit handboek wordt aangegeven hoe je kan beginnen aan assessment, welke evaluatie- methode(n) het meest geschikt is (zijn) voor jouw onderwijsbehoeften en visie en hoe je na het evalueren feedback geeft en rapporteert aan derden (ouders, ...).
Het is vooral een praktische handleiding, met weinig theoretische concepten maar des te meer concrete richtlijnen, werkschema's, verduidelijkende voorbeelden en modellen van werk- bladen.
Het handboek is vooral bedoeld voor leerkrachten in het basis-, secundair en hoger onderwijs en voor leraren in opleiding. Het biedt ook interessante informatie en inzichten aan directies, pedagogische begeleiders, opleidingsverantwoordelijken (ook buiten het reguliere onderwijs), beleidsinstanties, e.d.

over : 
Prof. Dr. Filip Dochy is verbonden aan het Centrum voor OpleidingsDidactiek aan de K.U.Leuven en aan de capaciteitsgroep Onderwijsinnovatie en Onderwijstechnologie aan de Universiteit Maastricht. Daarnaast is hij president van de EARLI, de Europese Associatie voor Onderzoek.

Wouter Schelfhout is als lerarenopleider verbonden aan de Antwerp School of Education en als onderzoeker aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Daarnaast geeft hij advies rond schoolbeleid en onderwijsleerprocessen.

Technische info

EAN
9789020953480
Beschikbaar: Verschenen
Formaat: 17cm x 24cm
Verschijningsdatum: 28/10/2003
Afwerking: Paperback
Druk: 9
Aantal pagina's: 136
NUR Omschrijving: Onderwijskunde
Uitgever: LannooCampus