Algemene chemie - Tabellen

tabellen
Over het boek

Uit de inhoud: Tabel van Mendeljev - Namen en symbolen van atomen, relatieve atoommassa's - Atoomnummers, elektronenconfiguraties, atoomstralen, ionstralen, ionisatieenergieën, elektronenaffiniteiten en elektronegativiteiten - Gemiddelde bindingsenergieën en bindingslengten - Thermodynamische parameters - Relatieve sterkten van zuren en basen - Ionisatieconstanten van zuren en basen - Oplosbaarheid van zouten en hydroxiden in water - Oplosbaarheid van oxiden in water - Oplosbaarheid van gassen in water - Oplosbaarheidsproducten - Stabiliteitsconstanten - Redoxkoppels en standaardreductiepotentialen - Tabel met fundamentele constanten

Lucien Viaene was jarenlang hoogleraar aan de K.U.Leuven waar hij algemene chemie en organische chemie doceerde.

Technische info

EAN
9789020967135
Beschikbaar: Verschenen
Formaat: 17cm x 24cm
Verschijningsdatum: 27/10/2006
Afwerking: Paperback
Druk: 7
Aantal pagina's: 36
Uitgever: LannooCampus